Thursday, March 01, 2007

Mother Nature says hello...

Blizzards in the Midwest. A 4.2 earthquake in Northern California. Horrible tornadoes in Central US. All in one day.

Today sure was a day when Mother Nature reminded us who really is in charge in this country.

When you come from Sweden, were an occasional bad storm might hit, or the regular heavy snow storms in winter time, but that's about it when it comes to "nature effects", moving here sure is to move into an ever ongoing action movie.

They didn't have a hard time to fill the news tonight.

1 comment:

Fia said...

Ja, vi hade ju tyvärr fem som dog här i Georgia och det dog ju sju ungdomar på en skola i Alabama (fast de saknar 11 till så..)

Vi är ju mitt uppe i tornadosäsongen nu och vi hade tornadovarning mest hela dagen igår. Det är alltid lika ledsamt när folk dör pga av naturkrafter, man tycker ju ibland att vi borde ha lärt oss att hantera och handla preventivt för att ungå detta. Men Moder Natur är fortfarande en kraft att räkna med. Och hantera med respekt.