Monday, December 18, 2006

The Swenglish language

I've been taking a class in multilingualism (preparing for my kids to manage learn two languages at the same time).

I happend to run into The Swedish Language Council's website (Svenska Språkrådet) as a good source to keep updated with the development of the Swedish language.

It's actually nice little website (boring and stiff layout, but interesting content).

They had a list over "unnecessary" English words used in Swedish and suggestions on what Swedish words to use instead. I read this page with huge interest, afraid that my Swedish is a tiny bit (...) mixed up with English expressions (that sometimes have no real equivalence in Swedish).

Some of the suggestions makes perfect sense... some of them just feels... I don't know...

Here are a few examples (sorry, will only really make sense for Swedish speaking readers...).

emoticon -> humörfigur (I can agree that "emoticon" is a very English word, but "humörsfigur" just sounds really silly...).

HD-tv -> skarp-tv (well.. hm... no...)

lounge -> sällkskapsrum (sounds like something in a home from the 50ies, the room where you could never actually enter unless it was Christmas Eve)

skateboard -> rullbräda (good way get fewer boys to end up in the hospital with skateboard related injuries - what 13-year old would want to have "rullbräda" as a hobby...).

smiley -> smilis (is this really a Swedish word??)

van -> familjebuss (not only is it hard to get husbands to want a van in the first place (end of freedom etc etc) but if they have to call it "familjebuss", the sales of minivans would diminish...).

3 comments:

Anne-Marie said...

Visst låter det lustigt när man försöker göra svenska ord av engelska. När man är i Sverige ser man verkligen hur påverkad svenskan är av engelska ord. Efter att ha översatt böcker från engelska till svenska under många år kan jag bara säga att engelskan har så många fler ord än svenskan och att det går att "leka" mycket mer med engelska ord.

Berit said...

Vi har två små barn i familjen som förutom engelska också bombarderas med svenska och koreanska. Kan du redogöra i korthet över det viktigaste du lärt dig när det gäller små barn och flera olika språk.

Med vänlig hälsning.

JaCal said...

Hej Anne-Marie! Ja, det är verkligen intressant hur mycket färre ord vi har... något som man upptäcker när man pratar båda språken intensivt.

Hej Berit! Välkommen hit! Japp - jag kan göra en post om flerspråkighet - har lärt mig massor nyttigt under hösten - och tycker det är väldigt intressant! Får se om jag hinner innan jul!