Saturday, September 29, 2007

Scones for breakfast

The Husband made scones for breakfast today. Mm...

6 comments:

Anonymous said...

Got any left?
I'm coming round now!!! Lol!

Isle Dance said...

I'm slightly jealous!

JaCal said...

Britgirl - nope - they all got finished pretty quickly... yummy!

Isle dance - very nice!

SweFlo said...

Mmmm... I used to make that all the time as a kid. Now I just got a craving big time! Maybe I should make some later today... But I usually made mine with graham flour, don't think they have that at my grocery store. Bummer!

Unknown said...

Behöver du ett brådskande lån för att lösa dina ekonomiska behov, erbjuder vi lån från $ 5,00 till $ 100,000,000 Max, vi är pålitliga, effektiva, snabba och dynamiska, med 100% garanterat lån ger vi också (euro, pund och dollar). Räntesatsen för alla lån är (2%), om du är intresserad, kom tillbaka till oss. Genom (scottlesfinancialcompany@gmail.com): Tjänsten tillhandahålls inkluderar: * Hemförbättring * Lån Uppfinnare * Skuldkonsolideringslån * Företagslån * Personliga lån. Kontakta oss via e-post: scottlesfinancialcompany@gmail.com

Unknown said...

Do you need an urgent loan to solve your financial needs, we provide loan ranging from $5,00.00 to $100,000.000 Max, we are reliable, efficient, fast and dynamic, with 100% guaranteed loan also we gives (euro, pounds and dollars.) The interest rate applicable to all loans is (2%), if you are interested get back to us. Through (scottlesfinancialcompany@gmail.com): Service provided include: * Home improvement * loans Inventor * Debt Consolidation loan * Business loans * personal loans. Contact us via email: scottlesfinancialcompany@gmail.com